f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา (เดือนเมษายน พ.ศ.2564)
ลงวันที่ 03/05/2564

'