แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ลงวันที่ 16/11/2561

'