แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
บริจาคสิ่งของให้เหล่ากาชาด
ลงวันที่ 28/11/2561

'