แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
รวมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ลงวันที่ 06/12/2561

'