แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
รับฟังข้อสรุปการเข้าตรวจสอบงานแขวงทางหลวงลำพูน
ลงวันที่ 17/01/2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ,ฝ่ายวิศวกรรม,ฝ่ายบริหาร,หัวหน้าหมวดทางหลวงฯและหัวหน้างานฯในสังกัด ร่วมรับฟังข้อสรุปการเข้าตรวจสอบงานแขวงทางหลวงลำพูน จาก นางสาวอรพินท์ ทองสี หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 1 พร้อมคณะ


'