แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ตรวจสายทาง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางค
ลงวันที่ 21/01/2562

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม  2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน พร้อมด้วย นายราเชนทร์  ใจธง หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านโฮ่ง นายสรวง สุวรรณ หัวหน้างานวางแผน และนายณัฐวุฒิ  วงศ์ธิเวท นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกตรวจสายทาง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 1010  ตอนร้องธาร - ม่วงโตน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป


'