f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
หมวดทางหลวงแม่ทา
ลงวันที่ 08/11/2561

            หมวดทางหลวงแม่ทา ตั้งอยู่ที่บ้านทาศาลา หมู่ที่๓ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน  ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ กม.๕๐๙+๒๐๐ ด้านซ้ายทาง  เดิมชื่อ หมวดทางหลวงป่าสัก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว(ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน กม.๕๒๗+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง)  ย้ายมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้รับอนุมัติจากกรมฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น หมวดทางหลวงแม่ทา  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐     

สายทางควบคุม

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ กม.500+307-540+981
ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย ห้วยไซ กม.0+000-22+300
ทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน ช่างเพี้ยน-บ้านธิ กม.5+041-10+641
รวมระยะทาง 68+574 กม.

 


'