แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ฝ่ายวิศกรรม
ลงวันที่ 15/11/2561

'