f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.515+500-กม.521+000 03/11/2565 ลพ./13/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
47 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.503+400-กม.511+000 03/11/2565 ลพ./11/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
48 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+000-กม.118+533 (เดิม) ,ระหว่าง กม.145+891-กม.212+424 (ใหม่) 03/11/2565 ลพ./19/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ระหว่าง กม.28+507-กม.52+000 (เดิม) , ระหว่าง กม.122+398-กม.145+891 (ใหม่) 03/11/2565 ลพ./18/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
50 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.505+500 – กม.506+700 03/11/2565 ลพ./17/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
51 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.508+700-กม.510+256 03/11/2565 ลพ./16/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
52 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า-ลำพูน ระหว่าง กม.0+145-กม.1+100 31/10/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
53 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307-กม.503+000 31/10/2565 ลพ./21/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
54 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง ระหว่าง กม.13+975-กม.14+960 31/10/2565 ลพ./22/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
55 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.35+000-กม.37+100 31/10/2565 ลพ./20/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
56 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.16+700 - กม.20+000 ปริมาณงาน 33,000 ตร.ม. 10/10/2565 ลพ./5/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
57 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.100+000-กม.103+510 (กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.193+891-กม.197+401 (กม.ใหม่) 10/10/2565 ลพ./7/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
58 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ระหว่าง กม.38+550-กม.41+430 (กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ – ลี้ ระหว่าง กม.132++441 – กม.135+321 (กม.ใหม่) 07/10/2565 ลพ./9/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
59 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.0+006 - กม.3+800 ปริมาณงาน 34,161 ตร.ม. 07/10/2565 ลพ./8/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
60 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.8+550 - กม.12+325 ปริมาณงาน 34,595 ตร.ม. 07/10/2565 ลพ./10/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 46 ถึง 60 จาก 160 รายการ