f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1711 จ้างทำป้ายไวนิล รวม 8 รายการ จำนวน 80 หน่วย 19/12/2561 524/-/88/2562 ลว.19 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1712 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ จำนวน 82 หน่วย 19/12/2561 524/60/87/2562 ลว.19 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1713 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 17 รายการ จำนวน 178.2900 หน่วย 19/12/2561 524/60/86/2562 ลว.19 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1714 ซื้ิอยางรถยนต์ ขนาด 7.50 - 16. ยางนอก-ใน พร้อมยางรองขอบ จำนวน 2 ชุด 19/12/2561 524/งท/30/23/2562 ลว.19 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1715 ซื้อเสื้อกั๊กตาข่ายสีดำติดแถบสะท้อนแสงสีเขียว พร้อมสกรีนชื่อ จำนวน 14 ตัว 18/12/2561 524/60/85/2562 ลว.18 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1716 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน กว้าง 36 นิ้ว ชนิด Hi Prismatic Grade จำนวน 30 หลา 18/12/2561 524/60/84/2562 ลว.18 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1717 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทางหลวง บริเวณสองข้างทาง ปริมาณงาน 241,980 ตร.ม. 18/12/2561 524/-/83/2562 ลว.18 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1718 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ จำนวน 100 หน่วย 17/12/2561 524/60/82/2562 ลว.17 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1719 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ จำนวน 110 หน่วย 17/12/2561 524/60/81/2562 ลว.17 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1720 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ จำนวน 60 หน่วย 14/12/2561 524/60/78/2562 ลว.14 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1721 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ จำนวน 45 หน่วย 13/12/2561 524/60/76/2562 ลว.13 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1722 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 6 รายการ จำนวน 7 หน่วย 13/12/2561 524/40/75/2562 ลว.13 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1723 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 25 รายการ จำนวน 313 หน่วย 12/12/2561 524/60/73/2562 ลว. 12 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1724 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 11 รายการ จำนวน 19 หน่วย 11/12/2561 524/60/69/2562 ลว.11 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1725 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ จำนวย 70 หน่วย 11/12/2561 524/60/67/2562 ลว.11 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1,711 ถึง 1,725 จาก 1,742 รายการ