f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 7 รายการ จำวน 9 หน่วย 31/05/2567 524/งท/30/51/2567 ลว.31 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
17 จ้างซ่อมระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 คัน รถหมายเลข 46-6852-14-6 28/05/2567 524/งท/-/50/2567 ลว.27 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
18 โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทล. 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.145+891 - กม.212+424 (เป็นช่วงๆ) 10/06/2567 e-b.ลพ./40/2567 ลว.29 พ.ค.67 แขวงทางหลวงลำพูน
19 โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทล. 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307-กม.507+000 (เป็นช่วงๆ) 10/06/2567 e-b.ลพ./39/2567 ลว.29 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
20 โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.10+000 - กม.33+000 10/06/2567 e-b.ลพ./42/2567 ลว.29 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
21 โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทล. 116 ตอน ป่าสัก – สะปุ๋ง - บ้านเรือน ระหว่าง กม.4+900-กม.23+651(เป็นช่วงๆ) 10/06/2567 e-b.ลพ./41/2567 ลว.29 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
22 ซื้อยางขนาด 7.5-16. ยางนอก-ใน พร้อมยางรองขอบ จำนวน 2 ชุด ใช้กับรถหมายเลข 46-6567-07-6 23/05/2567 524/งท/30/48/2567 ลว.21 พ.ค.67 แขวงทางหลวงลำพูน
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 10 รายการ 23/05/2567 524/60/179/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
24 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ที่ กม.34+975 ด้านซ้ายทาง รวม 1 รายการ 23/05/2567 524/-/181/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
25 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก - สะปุ๋ง ที่ กม.7+675 รวม 1 รายการ 23/05/2567 524/-/183/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 23/05/2567 524/60/180/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
27 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร ที่ กม.212+929 (เกาะกลาง) รวม 2 รายการ 23/05/2567 524/-/182/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
28 ซื้อยางขนาด 10.00-20. ยางนอก-ยางใน-ยางรอง (ดอกสร้อย) จำนวน 2 ชุด ใช้กับรถหมายเลข 74-6092-09-2 21/05/2567 524/งท/30/46/2567 ลว.20 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 10 รายการ 21/05/2567 524/45/176/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 21/05/2567 524/60/178/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,742 รายการ