f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 21/05/2567 524/60/177/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
32 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 2 รายการ 13/05/2567 524/35/175/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
33 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 14/05/2567 524/งท/40/44/2567 ลว. 13 พ.ค.67 แขวงทางหลวงลำพูน
34 ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 40 ลบ.ม. 08/05/2567 524/60/173/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 15 รายการ 08/05/2567 524/60/174/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
36 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑06 ตอน ม่วงโตน-ท่าจักร ระหว่าง กม.233+566-กม.243+447 23/05/2567 ลพ./42/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
37 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 4 รายการ จำนวน 4 หน่วย ใช้กับรถหมายเลข 44-9655-16-6 02/05/2567 524/งท/30/43/2567 ลว.1 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
38 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ที่ กม.247+700 RT 02/05/2567 ลพ./39/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
39 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบฯ 2567งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจรระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ ตอน ดอยติ - ลำพูน ระหว่าง กม.3+949-กม.3+951 02/05/2567 ลพ./38/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
40 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 3 รายการ จำนวน 14 หน่วย 01/05/2567 524/งท/30/42/2567 ลว.1 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
41 ซื้อยางแอสฟับต์อิมัลชั่น บรรจุเป็น Drum ขนาดจุ 200 กก. รวม 6 รายการ 30/04/2567 524/60/172/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 25/04/2567 524/60/171/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 23/04/2567 524/60/170/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
44 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีเทาปูน ขนาดจุ 3.785 ลิตร 23/04/2567 524/60169/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
45 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก - สะปุ๋ง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+775 - กม.12+000 29/04/2567 ลพ./37/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,742 รายการ