f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 10/04/2567 524/60/166/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
47 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 2 รายการ 10/04/2567 524/35/164/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
48 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 13 รายการ จำนวน 14 หน่วย 09/04/2567 524/งท/30/41/2567 ลว.5 เม.ย. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
49 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 13 รายการ จำนวน 14 หน่วย 09/04/2567 524/งท/30/41/2567 ลว.5 เม.ย. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
50 วัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 05/04/2567 524/60/162/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
51 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา-ท่าลี่ ระหว่าง กม.8+000-กม.25+321 (เป็นช่วงๆ) 29/04/2567 ลพ./33/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
52 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ตอน1 ระหว่าง กม.2+200-กม.17+500 (เป็นช่วงๆ) 29/04/2567 ลพ./34/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
53 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.10+000-กม.19+100 (เป็นช่วงๆ) 29/04/2567 ลพ./32/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
54 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.243+447-กม.253+688 (เป็นช่วงๆ) 29/04/2567 ลพ./35/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
55 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง ทล. 1184 ตอน แม่อาว-ดอนมูล ,ทล. 1274 ตอน ลี้-แม่บอน, ทล.1030 ตอน ป่าเห็ว-ริมปิง, ทล.1087 ตอน ลี้-ก้อทุ่ง 29/04/2567 ลพ./31/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
56 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทล.๑๐๑๐ ตอนร้องธาร-ม่วงโตน กม.๒+๑๔๐-๑๙+๖๓๘(เป็นช่วงๆ) ทล.๑๒๑๙ ตอนแม่เทย-ทุ่งหัวช้าง กม.๐+๐๐๐๐-๑๖+๖๔๕(เป็นช่วงๆ) 29/04/2567 ลพ./30/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
57 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ ตอน แม่อาว-ดอนมูล ตอน ๓ ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) 29/04/2567 ลพ./29/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 04/04/2567 524/60/159/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
59 ซื้อป้ายจราจรชนิดไฟกระพริบ (ป้ายเตือนแนวทาง)ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๗๕ ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ ชุด 04/04/2567 524/60/160/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
60 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 2 ระหว่าง กม.23+248 - กม.47+907 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 25/04/2567 ลพ./19/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,742 รายการ