f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 7 รายการ 26/03/2567 524/45/154/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 25/03/2567 524/60/155/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
93 จ้างผลิตฝารางระบายน้ำ (R.C.U-DITCH TYPE A) ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๑๕ x ๐.๕๙ ม. จำนวน ๖๙๐ ฝา 21/03/2567 524/-/152/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
94 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 70 รีม 21/03/2567 524/40/151/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 21/03/2567 524/60/153/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
96 จ้างซ่อมระบบส่งกำลังพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 คัน รถหมายเลข 25-6807-05-6 18/03/2567 524/งท/-/40/2567 ลว.15 มี.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 20/03/2567 524/60/148/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
98 น้ำมันเชื้อเพลิง รวม 2 รายการ 20/03/2567 524/35/149/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 18/03/2567 524/60/147/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
100 ซื้อป้ายเตือนหัวเกาะโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด 15/03/2567 524/60/146/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 13/03/2567 524/60/144/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
102 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีเทาปูน ขนาดจุ 3.785 ลิตร จำนวน 68 กระป๋อง 13/03/2567 524/60/145/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
103 ซื้อทินเนอร์ ขนาดจุ 10.47 ลิตร จำนวน 20 ปิ๊บ 13/03/2567 524/60/143/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
104 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 13/03/2567 524/งท/40/38/2567 ลว.12 มี.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
105 ซื้อเป้าสะท้อนแสง ขนาด 10 ซม. จำนวน 2 รายการ 11/03/2567 524/60/140/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,742 รายการ