f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+000-กม.118+533 (กม.เดิม),กม.145+891-กม.212-424(กม.ใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ระหว่าง กม.28+507-กม.52+000 (กม.เดิม) ,กม.122+398-กม.145+891(กม.ใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน2 ระหว่าง กม.508+700-กม.510+256 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,532 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.515+500-กม.521+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน4 ระหว่างกม.55+000-กม.60+500 (กม.เดิม),กม.148+891-กม.154+391(กม.ใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.106 ตอนท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.163+130-167+204 (กม.เดิม),กม.257+021-261+095(กม.ใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.503+400-กม.511+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.515+500-กม.521+000 เปลี่ยนแปลงแผน
59 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน4 ระหว่างกม.55+000-กม.60+500 (กม.เดิม),กม.148+891-กม.154+391(กม.ใหม่) เปลี่ยนแปลงแผน
60 20/10/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน2 ระหว่าง กม.508+700-กม.510+256 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,532 ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 51 ถึง 60 จาก 198 รายการ