f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 15/09/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซ ระหว่าง กม.0+050 – กม.1+100 ปริมาณงาน 16,910 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 15/09/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307-กม.502+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,789 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 15/09/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย – ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.0+006 – กม.3+650 ปริมาณงาน 32,255 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 15/09/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน2ระหว่าง กม.89+590-กม.91+140 (ตอนควบคุมและกม.เดิม) ,ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน2ระหว่าง กม.183+481- กม.185+031(ตอนควบคุมและกม.ใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 15/09/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.8+550 - กม.12+325 ปริมาณงาน 34,595 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 09/09/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงลี้ แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 08/08/2565 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 08/08/2565 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 28/01/2565 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 20/01/2565 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ยกเลิกแผน
แสดง 71 ถึง 80 จาก 198 รายการ