Close
title
f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในนครลำปาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast)

ด้วยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในนครลำปาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.700+587 - กม.707+500 (เป็นช่วงๆ) แยกภาคเหนือ - แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจร 2 ช่องจราจร และให้เบี่ยงการจราจรไปใช้เส้นทางคู่ขนาน (ซ้ายทาง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจร และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
title
ร่วมถ่ายทำและสัมภาษณ์รายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD เรื่อง พื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดลำปางที่ได้รับการแก้ไข บนทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.6+188 - กม.7+800

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 นายอนุสรณ์ ขัดทุ่งฝาย หัวหน้าหมวดทางหลวงชมพู และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถ่ายทำและสัมภาษณ์รายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD เรื่อง พื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดลำปางที่ได้รับการแก้ไข บนทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.6+188 - กม.7+800 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และจะออกอากาศทางช่อง 7 HD ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 17.59 น.