แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/01/2562 ตรวจสายทาง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางค
2 17/01/2562 กิจกรรมจิตอาสา
3 17/01/2562 รับฟังข้อสรุปการเข้าตรวจสอบงานแขวงทางหลวงลำพูน
4 07/01/2562 ต้อนรับคณะรองอธิบดีฝ่ายบริหาร
5 27/12/2561 เปิดจุดบริการร่วม กระทรวงคมนาคมจังหวัดลำพูน เทศกาลปีใหม่ 2562 โครงการ “เดินทาง อุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”
6 07/12/2561 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
7 07/12/2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8 06/12/2561 ผอ.ขท.ออกตรวจสภาพสายทาง