แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/02/2564 คัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (มกราคม พ.ศ. 2564)
2 02/02/2564 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา (เดือนมกราคม พ.ศ.2564)
3 21/01/2562 ตรวจสายทาง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางค
4 17/01/2562 กิจกรรมจิตอาสา
5 17/01/2562 รับฟังข้อสรุปการเข้าตรวจสอบงานแขวงทางหลวงลำพูน
6 07/01/2562 ต้อนรับคณะรองอธิบดีฝ่ายบริหาร
7 27/12/2561 เปิดจุดบริการร่วม กระทรวงคมนาคมจังหวัดลำพูน เทศกาลปีใหม่ 2562 โครงการ “เดินทาง อุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”
8 07/12/2561 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
9 07/12/2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
10 06/12/2561 ผอ.ขท.ออกตรวจสภาพสายทาง