f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
หมวดทางหลวงบ้านโฮ่ง
ลงวันที่ 08/11/2561

หมวดทางหลวงบ้านโฮ่ง สังกัดแขวงทางหลวงลำพูน สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กม.122+000 ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักรบนที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ลพ.502 หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 64.9 ตารางวา


สายทางควบคุม
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน-ท่าจักร กม.118+533 - 149+556
ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน สะปุ๋ง-บ้านเรือน กม.16+348 - 23+651
ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร- ม่วงโตน กม.2+140 - 19+638
ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา-ท่าลี่ กม.0+000 - 25+321
รวมระยะทาง 81.145 กม.


'