f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
หมวดทางหลวงลำพูน
ลงวันที่ 08/11/2561

หมวดทางหลวงลำพูน สังกัดแขวงทางหลวงลำพูน สำนักทางหลวงที่ 1 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 ตั้งอยู่ ในทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา – ท่าจักร บริเวณที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ลพ.557 กม. 20+887 ด้านขวาทาง บนเนื้อที่ 9-0-87 ไร่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สายทางการควบคุม
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ กม.149+556- 153+903, กม.158+554-167+204
ทางหลวงหมายเลข 114 ตอน ดอยติ-ลำพูน กม.0+000 - 4+854
ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง กม.0+000 - 16+348
ทางหลวงหมายเลข 1015 ตอน ลำพูน-สะพานศรีวิชัย กม.0+000-4+490
ทางหลวงหมายเลข 1030 ป่าเห็ว-ริมปิง กม.0+000 - 12+516
ทางหลวงหมายเลข 1033 แม่ทา – ท่าจักร กม.0+000 - 33+237
ทางหลวงหมายเลข 1136 เหมืองง่า-ลำพูน 0+000 - 2+040
รวมระยะทาง 86+482 กม.


'