f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/01/2565 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/01/2565 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ยกเลิกแผน
3 19/01/2565 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้-แม่บอน ระหว่าง กม.0+000-กม.29+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/12/2564 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง ระหว่าง กม.9+075 – กม.12+145 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 1 ระหว่าง กม.42+550 - กม.45+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 2 ระหว่าง กม.66+800 - กม.70+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ – ลี้ ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.95+550 - กม.100+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ -ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.10+650 - กม.18+800 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 120 รายการ