แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
คณะผู้บริหาร
ลงวันที่ 12/11/2561

'