f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
หมวดทางหลวงลี้
ลงวันที่ 08/11/2561

หมวดทางหลวงลี้ เดิมชื่อ ตอน บ้านกลาง มีเนื้อที่ 17 ไร่ 02 งาน 91 ตร.ว. สังกัดแขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)ได้รับมอบหมายสายทางเมื่อปี พ.ศ. 2497 สำนักงานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 106 ตอนห้วยหญ้าไซ-ลี้ ที่ กม.41+200 (ด้านขวาทาง) บนที่ราชพัสดุเลขที่ ลพ.428 หมู่ที่ 10 บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีอาคารบ้านพักหมวดฯเป็นบ้าน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง, บ้านพักพนักงาน จำนวน 1 หลัง และบ้านพักยามฯ จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535

สายทางควบคุม
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ กม.28+507-52+000
ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้-ก้อทุ่ง กม.0+000-37+100
ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้-แม่บอน กม.0+000-29+225
รวมระยะทาง 89.818 กม.


'