f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+225 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริ 20/06/2565 ลพ./28/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+170 ผลผลิต 1 แห่ง 15/06/2565 ลพ./23/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ – ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.63+045 – กม.65+005 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณง 30/05/2565 ลพ./19/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน- อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.500+915 - กม.503+003 ผลผลิต 1 แห่ง 17/06/2565 ลพ./24/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
5 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+516 (เป็นช่วงๆ) ตำบลประตูป่า ตำบลริมปิง ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 23/06/2565 ลพ./7/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
6 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0204 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.160+085 - กม.167+204 (เป็นช่วงๆ) ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 104 ต้น) 02/06/2565 ลพ./9/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
7 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.527+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบล ศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2565 ลพ./8/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน ยางรอง (ดอกสร้อย) ขนาด 10.00 - 20.00 จำนวน 4 ชุด 09/12/2564 524/งท/30/22/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.95+550 - กม.100+000 ปริมาณงาน 43,900 ตร.ม. 26/05/2565 ลพ./14/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
10 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๕ ตอน ลำพูน – สะพานศรีวิชัย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๘,๕๔๐ ตร.ม. 17/07/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
11 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซ ระหว่าง กม.1+515 – กม.3+620 ปริมาณงาน 2.105 กม. 13/07/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
12 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.526+300 - กม.527+270 ปริมาณงาน 0.970 กม. 09/06/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
13 โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 1) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง ระหว่าง กม.159+800 – กม.160+500 26/10/2564 ลพ./36/2562 ลว.16 ก.ย.62 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 27/08/2562 ลพ./29/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ