f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ – ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.63+045 – กม.65+005 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณง 21/03/2565 ลพ./19/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน- อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.500+915 - กม.503+003 ผลผลิต 1 แห่ง 30/03/2565 ลพ./24/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน ยางรอง (ดอกสร้อย) ขนาด 10.00 - 20.00 จำนวน 4 ชุด 09/12/2564 524/งท/30/22/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
4 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๕ ตอน ลำพูน – สะพานศรีวิชัย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๘,๕๔๐ ตร.ม. 17/07/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
5 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซ ระหว่าง กม.1+515 – กม.3+620 ปริมาณงาน 2.105 กม. 13/07/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
6 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.526+300 - กม.527+270 ปริมาณงาน 0.970 กม. 09/06/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
7 โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 1) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง ระหว่าง กม.159+800 – กม.160+500 26/10/2564 ลพ./36/2562 ลว.16 ก.ย.62 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 27/08/2562 ลพ./29/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ