f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา-ท่าจักร ที่ กม.32+531.000 และ กม.32+767.400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 e-b.ลพ./7/2565 ลว. 4 มกราคา 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ ลพ./1/2564 06/09/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/3298 วันที่ 6 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 14/09/2563 ลพ./5/2563 ลว.3 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว-ดอนมูล ระหว่าง กม.42+550-กม.46+150 06/09/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
5 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.42+550 - กม.46+150 ปริมาณงาน 35,820 ตร.ม. 31/03/2563 e-b.ลพ./6/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 90 รายการ 18/10/2562 - ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ