f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 23/05/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.23 พ.ค. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 19/04/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.19 เม.ย. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 23/03/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.23 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 24/02/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.24 ก.พ.2566 แขวงทางหลวงลำพูน
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 11/01/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว. 11 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 15/12/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/138 แขวงทางหลวงลำพูน
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 22/11/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/134 แขวงทางหลวงลำพูน
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 06/10/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/111 แขวงทางหลวงลำพูน
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 13/09/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/95 วันที่ 12 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 22/08/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/85 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 26/07/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/83 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 28/06/2565 สทล.1ขท.ลำพูน 1.3/74 แขวงทางหลวงลำพูน
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 20/05/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2565 19/04/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/57 วันที่ 19 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 24/03/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/50 วันที่ 21 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ