แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.63 01/05/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 01/03/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
5 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 02/01/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 01/11/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 01/08/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 03/06/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 01/04/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
15 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 01/03/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ