แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11/03/2563 03/02/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 13/02/2563 02/01/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 14/01/2563 02/12/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 16/12/2562 01/11/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
5 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 17/09/2562 01/08/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 07/08/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 18/07/2562 03/06/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 12/06/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 22/05/2562 01/04/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 23/04/2562 01/03/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 05/03/2562 01/02/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 14/02/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงลำพูน
15 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 22/01/2562 01/12/2561 - แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ