f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2565 19/04/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/57 วันที่ 19 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 24/03/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/50 วันที่ 21 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 24/03/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/50 วันที่ 21 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 11/02/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/45 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 10/02/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 29/12/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/31 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 03/11/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/10 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 29/12/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 05/10/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/01 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 10/09/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/223 วันที่ 9 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 04/08/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/205 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 09/07/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/198 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 15/06/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/189 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 17/05/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - เมษายน 2564 17/05/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ