f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 22/04/2567 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.22 เม.ย. 2567 แขวงทางหลวงลำพูน
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 07/03/2567 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.7 มี.ค. 2567 แขวงทางหลวงลำพูน
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 22/02/2567 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.22 ก.พ. 2567 แขวงทางหลวงลำพูน
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 17/01/2567 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 แขวงทางหลวงลำพูน
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 13/11/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 21/11/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.21 พ.ย.66 แขวงทางหลวงลำพูน
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 05/10/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.5 ต.ค. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 18/09/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.18 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 28/08/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.28 ส.ค. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 14/07/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.14 ก.ค. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 12/06/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.12 มิ.ย. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 23/05/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.23 พ.ค. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 19/04/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.19 เม.ย. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 23/03/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.23 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 24/02/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.24 ก.พ.2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 58 รายการ