แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 11/12/2562 09/12/2562 524/60/60/2563 ลว.6 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
2 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ ก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน ๑ แห่ง 06/08/2562 06/08/2562 e-b.ลพ./40/2562 ลว.13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
3 โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 1) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง ระหว่าง กม.159+800 – กม.160+500 06/08/2562 06/08/2562 e-b.ลพ./39/2562 ลว.13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
4 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1015 ตอน ลำพูน - สะพานศรีวิชัย ระหว่าง กม.1+270 - กม.1+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) 17/04/2562 17/04/2562 e-b.ลพ./38/2562 ลว.23 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
5 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.140+465 - กม.149+705 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) 17/04/2562 17/04/2562 e-b.ลพ./37/2562 ลว.23 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
6 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัส 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.6+200 - กม.28+476 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.20+660 - กม.34+475 ปริมาณงาน 2 แห่ง (1,800 อัน) 25/03/2562 25/03/2562 e-b.ลพ./36/2562 ลว. 29 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน-ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.55+000 - กม.150+125 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,000 อัน) 22/03/2562 22/03/2562 e-b.ลพ./35/2562 ลว.28 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 15/02/2562 15/02/2562 ลพ./29/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
9 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง รวม 2 รายการ จำนวน 2 หน่วย 22/01/2562 21/01/2562 524/-/126/2562 ลว.21 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ