f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 13 รายการ 28/11/2566 524/50/60/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตรและแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 10/10/2566 524/35/01/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ 26/09/2566 524/40/338/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจเป็น Drum ขนาดจุ 200 กก. รวม 6 รายการ 17/08/2566 524/60/292/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตรและแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 19/07/2566 524/35/265/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวลท์ 8 แอมป์ จำนวน 50 ลูก 04/07/2566 524/45/254/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง กว้าง 36 นิ้ว ชนิด High Intensity Grade รวม 2 รายการ 14/06/2566 524/60/230/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 17 รายการ 30/05/2566 524/45/220/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ กว้าง 24 นิ้ว (Black Matt) จำนวน 110 หลา 19/05/2566 524/60/206/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 15 รายการ 25/04/2566 524/40/185/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 20/04/2566 ลพ./24/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อน้ำยาโพลิเมอร์ผสมซีเมนต์ ขนาดจุ 25 กก. จำนวน 45 ถัง 16/03/2566 524/60/145/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 09/03/2566 - แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร 31/01/2566 524/35/120/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 15/12/2565 524/60/71/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 176 รายการ