แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 22/01/2563 21/01/2563 524/60/112/2563 ลว.20 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 22/01/2563 21/01/2563 524/60/111/2563 ลว.20 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 22/01/2563 21/01/2563 524/60/110/2563 ลว.20 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 21/01/2563 21/01/2563 524/35/113/2563 ลว.21 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อยางรถยนต์ ยางเรเดียล ขนาด 215/70R15 จำนวน 4 เส้น 21/01/2563 20/01/2563 524/งท/38/2563 ลว.20 ม.ค. 63 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16/14 จำนวน 2 ชุด 21/01/2563 20/01/2563 524/งท/30/37/2563 ลว.20 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 20/01/2563 21/01/2563 524/60/108/2563 ลว.17 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
8 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 คัน 14/01/2563 13/01/2563 524/งท/-/31/2563 ลว.10 ม.ค. 63 แขวงทางหลวงลำพูน
9 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ บริเวณ กม.158+960 ปริมาณงาน 250 ตร.ม. 14/01/2563 13/01/2563 524/-/106/2563 ลว.13 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 40 ลบ.ม. 14/01/2563 13/01/2563 524/60/105/2563 ลว.10 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
11 จ้างซ่อมไดสตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 คัน 13/01/2563 08/01/2563 524/งท/-/30/2563 ลว.7 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 13/01/2563 10/01/2563 524/60/104/2563 ลว.9 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 13/01/2563 10/01/2563 524/60/103/2563 ลว.9 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีเทาปูน จุ 18.925 ลิตร จำนวน 21 ถัง 13/01/2563 10/01/2563 524/60/102/2563 ลว.9 ม.ค.2563 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 40 ลบ.ม. 13/01/2563 10/01/2563 524/60/101/2563 ลว.9 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 394 รายการ