แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อสติ๊กเกอร์สีน้ำตาลชนิดด้าน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 หลา 14/11/2562 13/11/2562 524/60/36/2563 ลว.12 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อหินขนาด 3/8 น้ิว จำนวน 20 ลบ.ม. และหินขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 15 ลบ.ม. 14/11/2562 13/11/2562 524/60/35/2563 ลว.12 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 13/11/2562 12/11/2562 524/60/34/2563 ลว.11 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง รวม 2 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 524/85/28/2563 ลว.8 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 524/60/27/2563 ลว.8 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
6 จ้างผลิตฝารางระบายน้ำ (R.C. COVER OF R.C.DITCH TYPE A) จำนวน 1,000 ฝา 07/11/2562 07/11/2562 524/-/26/2563 ลว.6 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 06/11/2562 06/11/2562 524/35/25/2563 ลว.6 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 06/11/2562 06/11/2562 524/60/23/2563 ลว.5 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อหมึกพิมพ์ รวม 3 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 524/40/21/2563 ลว.1 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 01/11/2562 01/11/2562 524/60/17/2563 ลว.31 ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 15 รายการ 31/10/2562 31/10/2562 524/60/14/2563 ลว.30 ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง รวม 4 รายการ 31/10/2562 31/10/2562 524/60/13/2563 ลว.30 ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 31/10/2562 30/10/2562 524/60/12/2563 ลว.29 ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 31/10/2562 30/10/2562 524/60/11/2563 ลว.29 ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จุ 50 กก. จำนวน 5 ถุง 29/10/2562 29/10/2562 524/70/10/2563 ลว.28 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 330 รายการ