แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 02/04/2563 01/04/2563 524/60/196/2563 ลว.31 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 31/03/2563 30/03/2563 524/60/194/2563 ลว.27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จุ 50 กก. จำนวน 6 ถุง 31/03/2563 30/03/2563 521/70/193/2563 ลว.27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 524/60/191/2563 ลว.26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จุ 50 กก. จำนวน 6 ถุง 27/03/2563 26/03/2563 524/70/189/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 27/03/2563 26/03/2563 524/60/188/2563 ลว.25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 27/03/2563 26/03/2563 524/60/190/2563 ลว.25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V.LN๓-DL ๘๐ AH จำนวน ๑ ลูก 26/03/2563 26/03/2563 524/งท/30/65/2563 ลว.25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
9 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง รวม 11 รายการ 25/03/2563 24/03/2563 524/-/185/2563 ลว.23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ 25/03/2563 24/03/2563 524/70/186/2563 ลว.26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อวัสดุอื่น ๆ รวม 2 รายการ 25/03/2563 24/03/2563 524/85/187/2563 ลว.23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อหม้อลมคลัช FK๔๕๗ จำนวน ๑ ชิ้น 24/03/2563 24/03/2563 524/งท/30/64/2563 ลว.23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อแบตเตอรี่ รวม 2 รายการ 23/03/2563 23/03/2563 524/45/183/2563 ลว.20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 23/03/2563 23/03/2563 524/60/184/2563 ลว.20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ 19/03/2563 19/03/2563 524/70/182/2563 ลว.18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 448 รายการ