แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 24/02/2564 524/60/174/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 240 ตัน 23/02/2564 524/60/172/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ขนาดจุ 200 กก. รวม 6 รายการ 23/02/2564 524/60/173/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว กว้าง 36 นิ้ว ชนิด Hi Prismatic Grade จำนวน 9 หลา 22/02/2564 524/60/171/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 22/02/2564 524/60/170/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 19/02/2564 524/60/168/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ 19/02/2564 524/60/169/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อยางนอกเรเดียล ขนาด 205/70 R15 จำนวน 4 เส้น 17/02/2564 524/งท/30/57/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R16 จำนวน 4 เส้น 17/02/2564 524/งท/30/56/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 16/02/2564 524/60/166/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 10/02/2564 524/60/165/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 2 รายการ 10/02/2564 524/45/164/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร และ แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,000 ลิตร 09/02/2564 524/35/163/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
14 จ้างซ๋อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร ที่ กม.122+092 รวม 3 รายการ 08/02/2564 524/-/162/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ 08/02/2564 524/60/161/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 762 รายการ