f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข PEA NO ๖๒๑๐๐๖๗๕ ในทางหลวงหมายเลข ๑๑ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ บริเวณ กม.๕๒๘+๔๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง 13/06/2567 524/-/204/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 205 ตัน 11/06/2567 524/60/202/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อยางนอกเรเดียล ขนาด 205/70R15 จำนวน 4 เส้น ใช้กับรถหมายเลข 44-9379-14-3 12/06/2567 524/งท/30/56/2567 ลว.11 มิ.ย.67 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ซื้อป้ายจราจรชนิดไฟกระพริบ (ป้ายเตือนแนวทาง) Chevron แบบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.60 x 0.75 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด 10/06/2567 524/60/199/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 7 รายการ 10/06/2567 524/45/198/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 7 รายการ จำนวน 134 หน่วย 05/06/2567 524/งท/35/53/2567 ลว.4 มิ.ย.67 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 06/06/2567 524/60/195/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 07/06/2567 524/35/196/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 05/06/2567 524/60/192/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 15 รายการ 06/06/2567 524/50/194/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน รว 5 รายการ 05/06/2567 524/40/190/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อวัสดุสำนักงานรวม 3 รายการ 05/06/2567 524/40/191/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 6 รายการ จำนวน 31 หน่วย 06/06/2567 524/งท/30/55/2567 ลว.7 มิ.ย.67 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 17 รายการ 05/06/2567 524/40/185/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 7 รายการ จำวน 9 หน่วย 31/05/2567 524/งท/30/51/2567 ลว.31 พ.ค. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 852 รายการ