f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุอื่นๆ รวม 3 รายการ 01/03/2567 524/85/135/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.๕๒๖+๗๒๕ กม.๕๒๖ + ๗๗๒ รวม ๙ รายการ 29/02/2567 524/-/131/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
3 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ที่ กม.๕๑๘+๙๔๕ ด้านขวาทาง รวม ๓ รายการ 29/02/2567 524/-/130/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีเทาปูน จุ 3.785 ลิตร จำนวน 68 กระป๋อง 29/02/2567 524/60/129/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 12 รายการ 29/02/2567 524/60/128/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 29/02/2567 524/60/132/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 4 รายการ จำนวน 5 หน่วย 29/02/2567 524/งท/30/33/2567 ลว.28 ก.พ.67 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรองขอบ ขนาด 7.50 - 16 จำนวน 2 ชุด ใช้กับรถหมายเลข 46-6339-05-6 23/02/2567 524/งท/30/31/2567 ลว.23 ก.พ. 67 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 2 รายการ 21/02/2567 524/35/127/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิด Diamond Grade สีส้ม ขนาด 15 x 15 ซม. จำนวน 600 แผ่น 21/02/2567 524/60/126/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ 16/02/2567 524/60/119/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 16/02/2567 524/60/121/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 20 ลบ.ม. 16/02/2567 524/60/122/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 8 รายการ 16/02/2567 524/45/123/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อป้ายจราจรไฟกระพริบ (ป้ายเตือนแนวทาง) Chevron แบบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.60 x 0.75 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด 19/02/2567 524/60/124/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 747 รายการ