f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตรและแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,000 ลิตร 01/06/2566 524/35/222/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร ยานพาหนะ รวม 3 รายการ จำนวน 6 หน่วย 01/06/2566 524/งท/30/43/2566 ลว.31 พ.ค.66 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อสายไฟ NYY 3 x 10 ตร.มม. จำนวน 400 เมตร 29/05/2566 524/45/215/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
4 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ที่ กม.11+929 30/05/2566 524-/216/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 17 รายการ 30/05/2566 524/45/220/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 12 รายการ 30/05/2566 524/60/217/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีแดง กว้าง 36 นิ้ว ชนิด Engineer Grade จำนวน 30 หลา 30/05/2566 524/60/218/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักร ยานพาหนะ รวม 7 รายการ จำนวน 17 หน่วย 29/05/2566 524/งท/30/42/2566 ลว.26 พ.ค. 66 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 11 รายการ 23/05/2566 524/60/211/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว กว้าง 36 นิ้ว ชนิด High Intensity Grade จำนวน 50 หลา 23/05/2566 524/60/213/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 9 รายการ 22/05/2566 524/40/210/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 2 รายการ 19/05/2566 524/45/207/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 24 รายการ 19/05/2566 524/40/205/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ กว้าง 24 นิ้ว (Black Matt) จำนวน 110 หลา 19/05/2566 524/60/206/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ รวม 2 รายการ 19/05/2566 524/85/204/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 519 รายการ