f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ รวม ๓ รายการ 29/04/2565 524/85/17/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓ รายการ 29/04/2565 524/40/198/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๘ รายการ 29/04/2565 524/40/201/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
4 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร ที่ กม.๒๒๘+๘๙๑ รวม ๑ รายการ 29/04/2565 524/-/199/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๔ รายการ 29/04/2565 524/60/193/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ 29/04/2565 524/60/194/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ 29/04/2565 524/60/196/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ 29/04/2565 524/60/203/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อน้ำมันดีเซล-B๗ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตรและแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 29/04/2565 524/35/191/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ซื้อยางรถยนต์ รวม 2 รายการ จำนวน 6 หน่วย 29/04/2565 524/งท/30/91/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 22/04/2565 524/งท/40/87/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 10 รายการ 20/04/2565 524/60/184/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ซื้อแผ่นปลายราวกันอันตราย จำนวน 10 แผ่น 20/04/2565 524/60/183/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 18/04/2565 524/60/182/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 12/04/2565 524/60/181/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 217 รายการ