แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 21/01/2563 29,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 21/01/2563 27,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 21/01/2563 16,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 21/01/2563 169,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อยางรถยนต์ ยางเรเดียล ขนาด 215/70R15 จำนวน 4 เส้น 20/01/2563 8,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16/14 จำนวน 2 ชุด 20/01/2563 9,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 21/01/2563 23,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 02/12/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 คัน 13/01/2563 53,125.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ บริเวณ กม.158+960 ปริมาณงาน 250 ตร.ม. 13/01/2563 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 40 ลบ.ม. 13/01/2563 29,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมไดสตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 คัน 08/01/2563 8,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 10/01/2563 99,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 10/01/2563 47,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อสีน้ำพลาสติกสีเทาปูน จุ 18.925 ลิตร จำนวน 21 ถัง 10/01/2563 50,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 422 รายการ