f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน วัสดุอื่นๆ รวม 3 รายการ 01/03/2567 19,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.๕๒๖+๗๒๕ กม.๕๒๖ + ๗๗๒ รวม ๙ รายการ 29/02/2567 29,988.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ที่ กม.๕๑๘+๙๔๕ ด้านขวาทาง รวม ๓ รายการ 29/02/2567 5,481.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อสีน้ำพลาสติกสีเทาปูน จุ 3.785 ลิตร จำนวน 68 กระป๋อง 29/02/2567 48,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 12 รายการ 29/02/2567 85,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 29/02/2567 39,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 4 รายการ จำนวน 5 หน่วย 29/02/2567 7,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรองขอบ ขนาด 7.50 - 16 จำนวน 2 ชุด ใช้กับรถหมายเลข 46-6339-05-6 23/02/2567 14,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 22/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 2 รายการ 21/02/2567 292,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิด Diamond Grade สีส้ม ขนาด 15 x 15 ซม. จำนวน 600 แผ่น 21/02/2567 48,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ 16/02/2567 28,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 16/02/2567 47,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 20 ลบ.ม. 16/02/2567 16,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 8 รายการ 16/02/2567 105,797.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,769 รายการ