f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตรและแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,000 ลิตร 01/06/2566 267,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุเครื่องจักร ยานพาหนะ รวม 3 รายการ จำนวน 6 หน่วย 01/06/2566 37,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อสายไฟ NYY 3 x 10 ตร.มม. จำนวน 400 เมตร 29/05/2566 104,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ที่ กม.11+929 30/05/2566 31,131.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 40 ลบ.ม. 29/05/2566 31,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 17 รายการ 30/05/2566 100,735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 12 รายการ 30/05/2566 79,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีแดง กว้าง 36 นิ้ว ชนิด Engineer Grade จำนวน 30 หลา 30/05/2566 33,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุเครื่องจักร ยานพาหนะ รวม 7 รายการ จำนวน 17 หน่วย 29/05/2566 17,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 11 รายการ 23/05/2566 122,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว กว้าง 36 นิ้ว ชนิด High Intensity Grade จำนวน 50 หลา 23/05/2566 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 9 รายการ 22/05/2566 8,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 2 รายการ 19/05/2566 147,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 24 รายการ 19/05/2566 12,791.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ กว้าง 24 นิ้ว (Black Matt) จำนวน 110 หลา 19/05/2566 31,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,526 รายการ