แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 24/02/2564 14,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 240 ตัน 23/02/2564 480,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ขนาดจุ 200 กก. รวม 6 รายการ 23/02/2564 321,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว กว้าง 36 นิ้ว ชนิด Hi Prismatic Grade จำนวน 9 หลา 22/02/2564 17,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 22/02/2564 42,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 19/02/2564 36,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ 19/02/2564 13,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อยางนอกเรเดียล ขนาด 205/70 R15 จำนวน 4 เส้น 17/02/2564 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R16 จำนวน 4 เส้น 17/02/2564 13,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 16/02/2564 98,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 10/02/2564 8,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 2 รายการ 10/02/2564 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร และ แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,000 ลิตร 09/02/2564 192,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ๋อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร ที่ กม.122+092 รวม 3 รายการ 08/02/2564 6,609.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ 08/02/2564 17,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 821 รายการ