แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อสติ๊กเกอร์สีน้ำตาลชนิดด้าน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 หลา 13/11/2562 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อหินขนาด 3/8 น้ิว จำนวน 20 ลบ.ม. และหินขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 15 ลบ.ม. 13/11/2562 23,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 12/11/2562 5,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง รวม 2 รายการ 11/11/2562 55,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 11/11/2562 50,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างผลิตฝารางระบายน้ำ (R.C. COVER OF R.C.DITCH TYPE A) จำนวน 1,000 ฝา 07/11/2562 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 06/11/2562 132,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 06/11/2562 34,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 01/10/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2) 05/11/2562 13,884.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อหมึกพิมพ์ รวม 3 รายการ 04/11/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 01/11/2562 12,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 15 รายการ 31/10/2562 27,374.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแผ่นสะท้อนแสง รวม 4 รายการ 31/10/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 30/10/2562 20,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 354 รายการ