แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 01/04/2563 25,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 30/03/2563 40,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จุ 50 กก. จำนวน 6 ถุง 30/03/2563 6,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 27/03/2563 37,215.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จุ 50 กก. จำนวน 6 ถุง 26/03/2563 6,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 26/03/2563 98,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 26/03/2563 49,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V.LN๓-DL ๘๐ AH จำนวน ๑ ลูก 26/03/2563 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง รวม 11 รายการ 24/03/2563 30,034.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ 24/03/2563 21,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุอื่น ๆ รวม 2 รายการ 24/03/2563 10,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อหม้อลมคลัช FK๔๕๗ จำนวน ๑ ชิ้น 24/03/2563 11,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแบตเตอรี่ รวม 2 รายการ 23/03/2563 36,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 23/03/2563 151,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ 19/03/2563 21,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 492 รายการ