f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุอื่นๆ รวม ๓ รายการ 29/04/2565 31,395.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓ รายการ 29/04/2565 11,078.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๘ รายการ 29/04/2565 7,584.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร ที่ กม.๒๒๘+๘๙๑ รวม ๑ รายการ 29/04/2565 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๔ รายการ 29/04/2565 49,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ 29/04/2565 6,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ 29/04/2565 66,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ 29/04/2565 15,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันดีเซล-B๗ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตรและแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 29/04/2565 224,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2565 19/04/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อยางรถยนต์ รวม 2 รายการ จำนวน 6 หน่วย 29/04/2565 16,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 22/04/2565 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 10 รายการ 20/04/2565 6,988.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแผ่นปลายราวกันอันตราย จำนวน 10 แผ่น 20/04/2565 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 20/04/2565 71,945.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,195 รายการ