แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 15/11/2561

'