f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1696 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว กว้าง 36 นิ้ว ชนิด Hi Prismatic Grade จำนวน 50 หลา 10/01/2562 524/60/108/2562 ลว.10 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
1697 ซื้อเสื้อกั๊กสีส้มติดแถบสะท้อนแสง 8 แถบ จำนวน 30 ตัว 03/01/2562 524/60/106/2562 ลว.3 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
1698 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง รวม 15 รายการ จำนวน 63.93 หน่วย 03/01/2562 524/-/105/2562 ลว.3 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
1699 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง รวม 3 รายการ จำนวน 27.75 หน่วย 02/01/2562 524/-/104/2562 ลว.2 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
1700 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ รวม 3 รายการ จำนวน 3 หน่วย 02/01/2562 524/งท/30/30/2562 ลว.2 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
1701 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 10 รายการ จำนวน 463.5 หน่วย 28/12/2561 524/60/103/2562 ลว.28 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ จำนวน 28.9543 หน่วย 27/12/2561 524/60/102/2562 ลว.27 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1703 ซื้อเสื้อกั๊กสีส้มติดแถบสะท้อนแสง 8 แถบ จำนวน 26 ตัว 26/12/2561 524/60/101/2562 ลว.26 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1704 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,500 ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 25/12/2561 524/35/86/2562 ลว.25 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1705 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70R16 จำนวน 2 เส้น 26/12/2561 524/งท/30/28/2562 ลว.26 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1706 จ้างทำป้ายไวนิล รวม 8 รายการ จำนวน 8 หน่วย 25/12/2561 524/-/97/2562 ลว.25 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1707 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ จำนวน 17 หน่วย 24/12/2561 524/60/92/2562 ลว.24 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1708 จ้างทำป้ายไวนิล รวม 1 รายการ จำนวน 8 หน่วย 21/12/2561 524/-/91/2562 ลว.21 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
1709 ซื้อเสื้อกั๊กสีส้มติดแถบสะท้อนแสง 8 แถบ จำนวน 24 ตัว 21/12/2561 524/60/90/2562 ลว.21 ธ.ค. 61 แขวงทางหลวงลำพูน
1710 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CMS-2h จำนวน 10 ต้ัน และยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CSS-1 จำนวน 2 ตัน 19/12/2561 524/60/89/2562 ลว.19 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1,696 ถึง 1,710 จาก 1,742 รายการ