แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2) 05/11/2562 05/11/2562 ลพ./1/2563 ลว.5 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 90 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 - ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 07/08/2562 07/08/2562 ลพ./2/2562 ลว.7 ส.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
4 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ ก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน ๑ แห่ง 13/08/2562 13/08/2562 e-b.ลพ./40/2562 ลว.13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
5 โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 1) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง ระหว่าง กม.159+800 – กม.160+500 13/08/2562 13/08/2562 e-b.ลพ./39/2562 ลว.13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
6 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1015 ตอน ลำพูน - สะพานศรีวิชัย ระหว่าง กม.1+270 - กม.1+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) 23/04/2562 23/04/2562 e-b.ลพ./38/2562 ลว.23 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.140+465 - กม.149+705 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) 23/04/2562 23/04/2562 e-b.ลพ./37/2562 ลว.23 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
8 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัส 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.6+200 - กม.28+476 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.20+660 - กม.34+475 ปริมาณงาน 2 แห่ง (1,800 อัน) 29/03/2562 29/03/2562 e-b.ลพ./36/2562 ลว. 29 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
9 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน-ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.55+000 - กม.150+125 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,000 อัน) 28/03/2562 28/03/2562 e-b.ลพ./35/2562 ลว.28 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 25/02/2562 25/02/2562 ลพ./29/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ 21/01/2562 21/01/2562 ลพ./1/2562 ลว.21 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ