f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.3+194-กม.3+196 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.55+000-กม.60+500 (ตอนควบคุมและ กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.148+891-กม.154+391 (ตอนควบคุมและ กม.ใหม่) 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.163+130-กม.167+204 (ตอนควบคุมและ กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.257+021-กม.261+095 (ตอนควบคุมและ กม.ใหม่) 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
4 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.515+500-กม.521+000 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
5 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.503+400-กม.511+000 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+000-กม.118+533 (เดิม) ,ระหว่าง กม.145+891-กม.212+424 (ใหม่) 09/11/2565 e-b.ลพ./17/2566 ลว.9 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ระหว่าง กม.28+507-กม.52+000 (เดิม) , ระหว่าง กม.122+398-กม.145+891 (ใหม่) 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
8 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.505+500 – กม.506+700 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
9 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.508+700-กม.510+256 09/11/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
10 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307-กม.503+000 04/11/2565 e-b.ลพ./13/2566 ลว.4 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง ระหว่าง กม.13+975-กม.14+960 04/11/2565 e-b.ลพ./12/2566 ลว.4 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.35+000-กม.37+100 04/11/2565 e-b.ลพ./11/2566 ลว.4 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.16+700 - กม.20+000 ปริมาณงาน 33,000 ตร.ม. 18/10/2565 e-b.ลพ./9/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.100+000-กม.103+510 (กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.193+891-กม.197+401 (กม.ใหม่) 18/10/2565 e-b.ลพ./10/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ระหว่าง กม.38+550-กม.41+430 (กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ – ลี้ ระหว่าง กม.132++441 – กม.135+321 (กม.ใหม่) 17/10/2565 e-b.ลพ./8/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 120 รายการ