f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำพูน
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100057429
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน4 ระหว่างกม.55+000-กม.60+500 (กม.เดิม),กม.148+891-กม.154+391(กม.ใหม่)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,059,300.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 20/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ แนบไฟล์รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนฯใหม่