f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำพูน
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030054501
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา-ท่าจักร ระหว่าง กม.8+000 - กม.11+365
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 12,999,100.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ