f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
181 03/03/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.526+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
182 03/03/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.42+550 - กม.46+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
183 03/03/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.4+100 - กม.11+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
184 28/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ระหว่าง กม.1+515 - กม.3+620 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
185 27/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.20+225 - กม.24+750 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
186 27/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.526+300 - กม.527+270 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
187 27/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+800 - กม.55+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
188 27/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
189 25/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ บริเวณ กม.149+556 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
190 17/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอยมูล ตอน 2 ระหว่าง กม.21+910 - กม.24+070 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 181 ถึง 190 จาก 198 รายการ