แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
กิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 17/01/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงลำพูน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี นายอรรถษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน


'